19.02

OP FAME / Future Art Market Education / konferencja i warsztaty 
Część I

Nowy rok to nowe postanowienia i wyzwania. Czy marzą się Wam podróże? Udział w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych? Poznawanie ciekawych miejsc i ludzi? Nowych inspiracji, ale i wiedzy o artystycznych podróżach, tych duchowych i realnych, dostarczy Wam w tym roku OP ENHEIM wraz z rozpoczynającym się projektem OP_FAME (Future Art Market Education).

Marcowa część programu zatytułowana została "ARTYSTA W PODRÓŻY - Granice mobilności artystycznej". Składają się na nią dwie konferencje, wspólne dyskusje i warsztaty prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach z Berlina, Drezna, Warszawy, Wrocławia i Poznania. Warsztaty zostały podzielone ze względu na stopień zaawansowania problematyki na poziomy: Basic, Advanced, Master Class. Podczas wszystkich wspólnych spotkań poruszymy tematy od dużych biennale i międzynarodowych prezentacji sztuki, poprzez współpracę galeryjną, do różnorodnych form rezydencji artystycznych, kuratorskich i międzynarodowych pobytów rezydencyjnych. Skala działania, możliwości realizacji pomysłów, miejsca inspirujących projektów – wybierzcie sami, dla nas wszystkie tematy są ważne i ciekawe. Autorkami projektu są Mira Skrudlik i Kama Wróbel, które od lat zaangażowane są w realizację projektów wspomagających kształcenie artystów oraz edukację w zakresie rynku sztuki. 

Dodatkowo wśród uczestników konferencji i warsztatów wybierzemy dwie osoby, które zabierzemy na wizyty studyjne do Drezna, Berlina, Warszawy i Wrocławia. Szczegółów naboru dowiecie się podczas wydarzeń.


16/17.03.2019 | CZĘŚĆ I
ARTYSTA W PODRÓŻY – Granice mobilności artystycznej

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: 
ARTYSTA W PODRÓŻY - GRANICE MOBILNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
16.03.2019, godz. 11.00 – 15.00
Wymagana rejestracja: https://opfame.evenea.pl/
Wstęp bezpłatny

Uczestnicy: Andrea Hilger, Mátyás Dunajcsik (OSTRALE - Biennial for contemporary art / Dresden), Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (WRO Biennale / Wrocław), Ika Sienkiewicz-Nowacka (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / Warszawa), Jagna Domżalska (Centrum Kultury ZAMEK / Poznań)
Moderatorka: Mira Skrudlik (OP_FAME /Wrocław)

Część I: 
Modele międzynarodowych wydarzeń artystycznych – czy przegląd daje pogląd?
11.00-13.00, Salon Herz, V p.
Wymagana rejestracja:  https://opfame.evenea.pl/
Wstęp bezpłatny

Duże międzynarodowe wystawy, biennale zdają się skupiać uwagę na problematyce rozwijanej wokół idiomów, haseł, aspektów wystawienniczych, niezależnie od rozwoju sytuacji na rynku. Czy zatem odzwierciedlają aktualne zjawiska i trendy czy próbują kreować przyszłość, jaki mają wpływ na jednostkę: artystę i widza. W jaki sposób organizatorzy myślą o tworzeniu dużych wydarzeń, ich funkcjach kulturotwórczych, czy siła tkwi w wielości, czy inkluzja w świecie artystycznym jest przyszłością? Uwagę skupimy głównie na dwóch międzynarodowych biennale, które odbędą się w 2019 roku: WRO Biennale we Wrocławiu i OSTRALE Biennale w Dreźnie. Oba wydarzenia prezentują sztukę współczesną, w tym nowe media. Tworzone są przez zaangażowane zgrane zespoły, które wpisują wystawy w tkankę miasta. Co istotne dla artystów – w obu przypadkach możliwa jest indywidualne aplikowanie do udziału, co czyni biennale działaniami otwartymi dla i na artystów.

Część II:
Utrata mobilności czy nowe kierunki rozwoju i rezydencji artystycznych. Płeć, wiek, macierzyństwo, niepełnosprawność – czy świat rezydencji jest demokratyczny?
13.00-15.00, Salon Herz, V p.
Wymagana rejestracja: https://opfame.evenea.pl/
Wstęp bezpłatny

Wraz z osiągnięciem określonego wieku kończy się dostęp do wielu konkursów i stypendiów, macierzyństwo postrzega się jako utratę aktywności i wolności artystycznej, płeć i niepełnosprawność bywa barierą dostępności. Otwarte nabory, przystępne formy aplikowania, bezpośredni dostęp do ofert i programów z całego świata - czy w świecie pobytów rezydencyjnych są podobne granice dla artystów, kuratorów, badaczy? Jak wieloaspektowość rezydencji wpływa na rzeczywistą możliwość wymiany artystycznej i jakie czynniki determinują relacje pomiędzy instytucją – twórcą – społeczeństwem. Kuratorki i autorki programów rezydencyjnych w Dreźnie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu przedstawią profile i potencjał rezydencji tworzonych w ramach poszczególnych instytucji. Zastanowimy się jak można sieciować, czyli tworzyć sieci wzajemnych społecznych i zawodowych powiązań środowisk artystycznych

WARSZTATY:
ARTYSTA W PODRÓŻY - GRANICE MOBILNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
16/17.03.2019, Salon Herz, V p.
Warsztaty płatne

1/ Wioska artystów i podróżujące kontenery – jak tworzyć mobilne projekty rezydencyjne.
Prowadzenie:  Andrea Hilger i Mátyás Dunajcsik z OSTRALE - Biennial for contemporary art / Dresden (warsztaty w języku angielskim)
Termin: 16.03.2019, godz. 17.00-20.00
Liczba osób: max. 20
Cena: 60 zł/os.
Poziom: Advanced
Zgłoszenia: Przyjmujemy do dn. 14.03.2019 r. na adres visit@openheim.org z dopiskiem OSTRALE

Rezydencja artystyczna może stać się niekończącą podróżą idei i jej realizacji. Wielokrotność procesu, umiejętność dostosowania się i wyjścia zarazem poza miejsce oraz instytucje czy też kolektywne działania to umiejętności niezwykle ważne. Rezydencje mogą mieć charakter indywidualnego procesu twórczego, ale bardzo często wymagają także współpracy - ale jak działać w grupie, międzynarodowym środowisku wielu koncepcji, aranżować teraźniejszość w kontekście zaistnienia pracy w przyszłości? Co dla artysty oznacza zaangażowanie instytucji, ale także dalsze przetwarzanie jego pracy artystycznej? W jaki sposób opisać projekt, czego szukają mobilne instytucje, a przede wszystkim: jak budować i wzmacniać międzynarodowe kontakty? W jaki sposób aplikować? O tych, i wielu jeszcze aspektach aplikowania opowiedzą Andrea Hilger i Mátyás Dunajcsik z OSTRALE - Biennial for contemporary art / Dresden, którzy są niezwykle ciekawi waszych pomysłów na mobilne rezydencje twórcze, która być może w przyszłości pojawią się na OSTRALE. Warsztaty prowadzone będą po angielsku, ale zapraszamy też osoby niemieckojęzyczne.

2/ Potencjał rezydencji jako praktyki kuratorskiej i badawczej kulturalną.
Prowadzenie: Ika Sienkiewicz-Nowacka z U-jazdowski (Warszawa)
Termin: 17.03.2019, godz. 11.00-14.00
Liczba osób: max. 20
Cena: 60 zł/os.
Poziom: Advanced
Zgłoszenia: Przyjmujemy do dn. 14.03.2019 r. na adres visit@openheim.org z dopiskiem Rezydencje

Program rezydencji U-jazdowskiego kładzie duży nacisk na bezpośrednią współpracę między rezydentem / rezydentką a instytucją kultury, dbając jednocześnie o aspekty badawcze, refleksję krytyczną, budowanie relacji i dialogu ze społeczeństwem. Dedykowane linie tematyczne doprowadziły do powstania Re–Directing: East – rezydencji kuratorskich prowadzonych w obrębie zaproponowanych tematów przewodnich. Warsztaty pozwolą poznać narzędzia potrzebne do tworzenia, prowadzenia i kuratorowania rezydencji artystycznych. Zastanowimy się nad rolą kuratora i to w jaki sposób jego praktyka przekłada się na procesy zachodzące podczas rezydencji. Czym rezydencja kuratorska różni się od artystycznej, jak istotną rolę odgrywa w niej proces badawczy i zrozumienie strategii i celów miejsca działania rezydenta. Młodzi niezależni kuratorzy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat sposobów działania w ramach dużej instytucji kultury. Warsztaty mogą również okazać się cenne dla artystów chcących poznać rolę i znaczenie kuratorskiej opieki nad projektem artystycznym albo mających ochotę stworzenia miejsca zakrojonego na własne potrzeby, czyli artists-run-residency.

3/ Portfolio i projekt, czyli jak skutecznie aplikować na rezydencje i współpracować z instytucją kulturalną.
Prowadzenie: Jagna Domżalska z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Termin: 17.03.2019, godz. 15.00-18.00
Liczba osób: max. 20
Cena: 40 zł/os.
Poziom: Basic
Zgłoszenia: Przyjmujemy do dn. 14.03.2019 r. na adres visit@openheim.org z dopiskiem Portfolio

Jagna Domżalska prowadzi program pobytów rezydencyjnych w poznańskim Centrum Kultury ZAMEK. Działania „Rezydentów w rezydencji” pozwalają artystom tworzyć własne projekty z wykorzystaniem i wsparciem, także finansowym, instytucji kultury, a publiczności dają możliwość obserwacji procesu twórczego. Realizowane projekty często zakorzenione są w tkance miejsca i historycznych przestrzeniach zamkowych, wykorzystując przy tym potencjał instytucji, która nie narzuca skali i tematu projektu. Program otwarty jest dla wielu artystycznych dziedzin, jak: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatura, architektura, film.

Warsztaty pomogą zrozumieć i nauczą jak, łącząc poszczególne aspekty i obszary rezydencji artystycznej, przygotować projekt rezydencyjny. Skierowane są do artystów chcących zdobyć doświadczenie, którzy rozważają i przygotowują się do zgłoszenia na rezydencję artystyczną. Podczas zajęć poruszone zostaną kwestie umiejętnej prezentacji projektu artystycznego, ale także jak przestawić siebie i posiadane doświadczenie, gdy staramy się nawiązać współpracę z instytucją. Odpowiemy na pytania: jakie znaczenie dla aplikowania i zgłoszenia projektu do instytucji kultury ma zrozumienie jej strategii, celów i idei działania oraz jak łączyć i wykorzystywać naturalne procesy na linii artysta-instytucja-środowisko lokalne. Warsztaty dotkną tematu modeli współpracy pomiędzy tymi obszarami i roli środowiska lokalnego w realizacji projektów rezydencyjnych. Zachęcamy uczestników do zabrania ze sobą portfolio lub wybranych projektów, które chcieliby przedstawić lub przeanalizować grupowo lub indywidualnie.


Część II projektu odbędzie się w dniu 30 marca.
30.03.2019 godz. 13.00 - 15.00
Konferencja międzynarodowa: BERLIN I WARSZAWA OTWIERAJĄ GALERIE.
Uczestnicy: Asia Żak Persons (Galeria ŻAK | BRANICKA / Berlin), Marta Kołakowska (Galeria LETO / Warszawa), Stach Szabłowski (Warszawa)

30.03.2019 godz. 16.00
Know-how artystycznej promocji i reprezentacji.
Prowadzenie: Asia Żak Persons z The Gallery ŻAK | BRANICKA / Berlin
Warsztaty poziom Master Class

Więcej o programie:
  OP_FAME | CZĘŚĆ II

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
Partnerzy: Żak|Branicka, CK Zamek, CS WRO, U-Jazdowski, OSTRALE Dresden, Leto, Art Hotel Wrocław