09.06

Sławomir Wieczorek | Odgłosy grozy. Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w 1945 roku

12.06.2019

wykład

Pamięć dotycząca Festung Breslau i okresu następującego bezpośrednio po jego upadku jest przede wszystkim zapisana na fotografiach. Ukazane na nich obrazy nie oddają jednak w pełni atmosfery grozy, która towarzyszyła tamtym czasom. Równie istotne, jeśli nawet nie ważniejsze, były dźwięki, rozlegające się w ówczesnym Wrocławiu.

Charakterystyczne dla miasta w tamtym okresie były odgłosy uderzeń w metalowe i blaszane przedmioty domowego użytku, takie jak garnki czy pokrywki. Dźwiękom tym towarzyszyły najczęściej okrzyki Hilfe, za pomocą których zagrożeni napaściami we własnych domach niemieccy mieszkańcy miasta wzywali pomoc. Natężenie tego zjawiska pogłębiało atmosferę lęku, którym przesiąknięta była ówczesna codzienność.

Wzmianki o odgłosach uderzeń i okrzykach pojawiają się w relacjach autobiograficznych Polaków, żyjących we Wrocławiu w pierwszych miesiącach po upadku Festung Breslau. Sławomir Wieczorek, doktor nauk o sztuce, absolwent kulturoznawstwa i muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim, przeanalizował owe materiały w swojej pracy pt. Wołania o pomoc i odgłosy uderzeń w garnki w pejzażu dźwiękowym zrujnowanego Wrocławia w roku 1945, opublikowanej w piśmie “Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki”.

12 czerwca w godzinach 18:30 - 19:30 w Salonie Herz kamienicy OP ENHEIM Sławomir Wieczorek opowie o swoich badaniach na powyższy temat w wykładzie pod tytułem Odgłosy grozy. Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w 1945 roku.

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o kontakt na adres: visit@openheim.org

Wydarzenie odbywa się w ramach Pogłosów Wrocławia - rezydencji artystycznej Anki Kasperskiej.

__________________

Sławomir Wieczorek

Sławomir Wieczorek jest doktorem nauk o sztuce, który ukończył kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim historia muzyki XX wieku, muzyka współczesna, historyczny pejzaż dźwiękowy oraz perspektywy sound studies i muzykologii kulturowej. Członek rady redakcyjnej pisma "Res Facta Nova" oraz redakcji pisma "Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki". Współpracuje z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego, Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, festiwalem Musica Electronica Nova.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław w ramach programu AIR Wro.

Partnerzy: Hotel Monopol, Galeria Foto Gen/OKIS

Partner medialny: Glissando