19.02

Duga część marcowego bloku OP_FAME zatytułowana została Berlin i Warszawa, otwierają galerie. OP_FAME to przygotowany przez OP ENHEIM cykl warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych i dyskusji, w których udział wezmą liczni specjaliści z obszaru sztuk wizualnych. Projekt ten ma charakter edukacyjny i powstał aby umożliwić twórcom większy dostęp do wiedzy z zakresu: poznania form współpracy, mobilności międzynarodowej, aktywności zawodowej środowiska artystycznego.

30.03.2019 | CZĘŚĆ II
KONFERENCJA
BERLIN I WARSZAWA OTWIERAJĄ GALERIE

Wstęp bezpłatny
30.03.2019 godz. 13.00 – 15.00
Wymagana rejestracja: https://opfame2.evenea.pl/

Uczestnicy: Asia Żak (ŻAK | Branicka / Berlin), Marta Kołakowska (Leto / Warszawa)
Moderator: Stach Szabłowski (Warszawa)

Spotkanie z Asią Żak Persons z Galerii ŻAK | BRANICKA z Berlina oraz Martą Kołakowską z warszawskiej Galerii LETO, które poprowadzi Stach Szabłowski - kurator, krytyk, publicysta i historyk sztuki. Stach Szabłowski pisał na łamach Magazynu SZUM o Warsaw Gallery Weekend 2017 "Warszawa nie będzie drugim Berlinem". Czy Warszawa rzeczywiście chciałaby stać się drugim Berlinem, a może wręcz przeciwnie - ma przed sobą inną misję na polu sztuki?

Berlin postrzegany jest jako miejsce dynamicznej wymiany poglądów, energii artystycznej, swego czasu punkt spotkań Wschodu i Zachodu. Berlinocentryczne spojrzenie na sztukę nie jest pozbawione aspektu ekonomicznego, powstają partnerstwa kulturalne prywatno-publiczne. Końcem kwietnia w Berlinie ma miejsce wydarzenie pokazujące potencjał berlińskiego świata galeryjnego. Podobna w swej idei impreza pojawia się rokrocznie, końcem września, w Warszawie. Przestrzenie otwierają liczne galerie sztuki współczesnej, aby prezentować artystów, promować premiery i najciekawsze zjawiska artystyczne na rynku. Oba wydarzenia dzieli prawie 600 km, ale oba noszą wspólną nazwę Gallery Weekend. Jaki wpływ mają na międzynarodowy rynek sztuki oraz bardziej indywidualnie - co wynika z ich obecności dla samych artystów, dla ich promocji, prezentacji? Jakie modele współpracy z galerią i galerii ze sobą niosą takie wydarzenia?

WARSZTATY
BERLIN I WARSZAWA OTWIERAJĄ GALERIE.
30.03.2019, Salon Herz, V p.
Warsztaty płatne

Know-how artystycznej promocji i reprezentacji.
Prowadzenie: Asia Żak (ŻAK | BRANICKA)
Termin: 30.03.2019, godz. 16.00
Liczba osób: max. 15
Cena: 100 zł/os.
Poziom: Master Class
Zgłoszenia: Przyjmujemy do dn. 25.03.2019 r. na adres visit@openheim.org z dopiskiem Promocja i reprezentacja

Wielu artystów marzy o tym, by zaistnieć na międzynarodowym rynku sztuki. Brak doświadczenia, wiedzy jak się zaprezentować oraz zrozumienia jaka jest rola prywatnej galerii w całym procesie, skutkuje niepowodzeniem już na etapie nawiązywania kontaktów. Jak zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniem, możliwościami i rzeczywistością? Czy prywatne galerie sztuki służą do „organizowania wystawy artystom” i co naprawdę składa się na reprezentowanie artysty na międzynarodowym rynku sztuki? Wystawa to niewielki procent wszystkich działań, które składają się na współpracę na linii artysta-galeria-kolekcjoner.

Warsztaty podpowiedzą uczestnikom na czym opiera się umiejętna komunikacja i promocja, jakimi kanałami informacja dociera najlepiej i do jakiego odbiorcy należy ją skierować. Proces budowania reputacji wymaga stałego zabiegania o obecność artysty na międzynarodowym forum sztuki, składa się na niego wiele żmudnych elementów pracy galerii: dokumentacja, publikacje, pisanie tekstów, przygotowania do udziału w targach sztuki. Galeria pielęgnuje i rozszerza kontakty bezpośrednie z kolekcjonerami, a czy artyści mogą to przełożyć na swoją indywidualną działalność. Warsztaty pozwolą poznać i porównać aspekty autopromocji i prezentacji na rynku polskim i niemieckim, dowiedzieć co teraz najbardziej się liczy w budowaniu artystycznych kontaktów.

Zachęcamy do przyniesienia swojego portfolio, pokazania waszych sposób promocji. Wspólnie postaramy się wskazać mocne i słabe strony.

Artystka Asia Żak Persons wspólnie z Moniką Branicką, krytyczką i historyczką sztuki, założyła w Berlinie Galerię ŻAK | BRANICKA. Galerzystki skupiły się w głównej mierze na reprezentowaniu polskich artystek i artystów, z zamiarem podkreślenia ich obecności w procesach światowego rozwoju sztuki i wprowadzenia ich na międzynarodowy rynek artystyczny. Program galerii, założonej w 2008 roku, nawiązuje do tradycji i historii awangardy Europy Środkowo-Wschodniej w połączeniu ze sztuką współczesną, wychodząc poza mainstream w kierunku sztuki krytycznej, performance’u i wideo.


Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
Partnerzy: Żak|Branicka, CK Zamek, CS WRO, U-Jazdowski, OSTRALE Dresden, Leto, Art Hotel Wrocław