19.02

OP_FAME to przygotowany przez OP ENHEIM cykl warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych i dyskusji, w których udział wezmą liczni specjaliści z obszaru sztuk wizualnych. Projekt ten ma charakter edukacyjny i powstał aby umożliwić twórcom większy dostęp do wiedzy z zakresu: poznania form współpracy, mobilności międzynarodowej, aktywności zawodowej środowiska artystycznego.

Marcowa część projektu poświęcona będzie zagadnieniom związanym z mobilnością w sztuce. Blok I pt. "Artysta w podróży" składa się z konferencji i warsztatów poszerzających wiedzę z zakresu aplikowania na międzynarodowe rezydencje artystyczne oraz modeli współpracy z instytucjami, galeriami sztuki. 

Pozostałe wydarzenia